Bác Hồ

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Số kí hiệu Số: 125/KH-THCS VP
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản của Trường
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường THCS Vạn Phúc
Người ký Đỗ Minh Đức

Nội dung

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM
NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành phố về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục phổ thông năm học 2019-2020;
Căn cứ Hướng dẫn số3904/SGDĐT-GDPT ngày 9/9/2019 của SởGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS; Hướng dẫn số 1029/PGD&ĐT-THCS ngày 11/9/2019 của PGD&ĐT quận Hà Đông V.v thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cấp THCS;
Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực năm học 2018- 2019 và tình hình thực tế nhà trường; Trường THCS Vạn Phúc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém năm 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Công tác bồi dưỡng HSG:
Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm nhà trường để tạo điều kiện cho những học sinh có năng lực khá giỏi ở từng bộ môn có điều kiện được phát triển năng khiếu. Từ đó, xây dựng đội tuyển HSG hợp lí ở từng bộ môn, ưu tiên việc chọn học sinh và các đội tuyển căn cứ vào chất lượng; tạo thành một hoạt động có tính đột phá, là mũi nhọn trong hoạt động chuyên môn của nhà trường; khuyến khích được GV, HS  không ngừng nỗ lực phát huy trí lực, tài lực, tâm lực vào công tác quan trọng này.
2. Công tác bồi dưỡng HS yếu kém:
Tập trung giải quyết có hiệu quả và thực chất vấn đề học sinh yếu kém; có kế hoạch điều chỉnh kịp thời ở từng thời điểm trong năm học, giúp GV, HS nhận thức được đúng đắn vấn đề này để tập trung khắc phục. Tiếp tục coi công tác này là một trọng tâm chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm học 2019 - 2020 và các năm tiếp theo, và là một trong những căn cứ đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành công việc được phân công của giáo viên, làm một trong những căn cứ quan trọng để xếp loại thi đua giáo viên. Xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đại trà, hướng tới việc đăng kí xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia và đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Bồi dưỡng các môn văn hóa cho học sinh 4 khối lớp (6,7, 8, 9).
- Khối 9: cấp Quận bồi dưỡng các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD;
- Khối 8: cấp trường - Quận bồi dưỡng các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh, Văn;
- Khối 6, 7: cấp trường- Quận bồi dưỡng các môn: Toán, Văn,  Anh;
2. Phụ đạo học sinh yếu, kém cho học sinh 4 khối lớp (6,7,8, 9).
- Khối 9: Phụ đạo các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD;
- Khối 6, 7, 8: Phụ đạo các môn: Toán, Anh, Văn
3. Thời gian.
* Bồi dưỡng học sinh giỏi:
Với khối 9 nhà trường tiến hành chọn đội tuyển học sinh giỏi, bồi dưỡng vào đầu tháng 9, dự thi cấp Quận (tháng 11).
Với khối 6,7 nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; với khối 8 bồi dưỡng các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học từ tháng 10 và tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường (tháng 3), tiếp tục chọn và Bồi dưỡng học sinh để dự thi giao lưu (tháng 4).
* Phụ đạo học sinh yếu, kém.
Với khối 9 nhà trường tiến hành phụ đạo vào đầu tháng 9/2019 đến hết tháng 5/2020.
Với khối 6,7 nhà trường tiến hành phụ đạo vào đầu tháng 9/2019 đến hết tháng 4/2020.
4. Thời lượng.
Thời lượng Bồi dưỡng và phụ đạo: 3 tiết/tuần/môn.
III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN, THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG.
1. Phân công giáo viên bồi dưỡng HSG khối 6, 7, 8, 9:

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN STT
1 Phùng Thị Ngọc Oanh Ngữ văn 6
2 Hoàng Thị Minh Thu Toán
3 Trần Thị Bích Vân Tiếng Anh
4 Nguyễn Thị Hợi Ngữ văn 7
5 Nguyễn Thị Vân Anh Toán
6 Trần Thị Bích Vân Tiếng Anh
7 Nguyễn Thị Cúc Ngữ văn 8
8 Hoàng Thị Minh Thu Toán
9 Nguyễn Thu Hằng Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Lan Anh Toán 9
11 Nguyễn Duy Thảo Vật lý
12 Bạch Thị Bích Lệ Hóa học
Địa lí
13 Nguyễn Thị Mai Lan Sinh học
14 Nguyễn Thị Cúc Ngữ văn
15 Bùi Thị Kim Liên Tiếng Anh
16 Phùng Thị Ngọc Oanh GDCD
STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN
3. Phân công phụ đạo học sinh yếu kém khối 6, 7, 8, 9.
STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN KHỐI
1 Cao Thị Anh Thơ Ngữ văn 6
2 Nguyễn Thị Hằng Toán
3 Trần Thị Bích Vân Tiếng Anh
4 Vân Thị Hường Ngữ văn 7
5 Nguyễn Thị Vân Anh Toán
6 Trần Thị Bích Vân Tiếng Anh
7 Nguyễn Thị Hồng Vân Ngữ văn 8
8 Hoàng Thị Minh Thu Toán
9 Nguyễn Thu Hằng Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Lan Anh Toán 9
11 Nguyễn Duy Thảo Vật lý
12 Bạch Thị Bích Lệ Hóa học
Địa lí
13 Nguyễn Thị Mai Lan Sinh học
14 Nguyễn Thị Cúc Ngữ văn
15 Bùi Thị Kim Liên Tiếng Anh
16 Phùng Thị Ngọc Oanh GDCD

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tiến hành có hiệu quả việc đề xuất, tham mưu với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc hệ thống quản lý cấp xã tăng cường nhiều hình thức liên kết, hợp đồng trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Phối hợp với chính quyền địa phương, với hội cha mẹ học sinh thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh, giúp cho giáo viên toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, giúp học sinh thoải mái, tự tin trong học tập.
Hỗ trợ về mặt vất chất và tinh thần cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong dịp hè; cung cấp đầy đủ các tài liệu hiện có ở thư viện hoặc phô tô các loại sách tham khảo.
GV luôn quan tâm đến học sinh yếu trong giờ dạy, hướng dẫn, động viên học sinh, Gặp phụ huynh trao đổi về việc học tập của HS, cùng với phụ huynh tìm biện pháp khắc phục.
 Đối với giáo viên được phân công dạy phụ đạo học sinh yếu trong tiết dạy giáo viên nhất thiết phải có kế hoạch dạy học cho những học sinh yếu. Kế hoạch dạy học cho học sinh yếu phải phù hợp với trình độ học sinh đó, không nên dạy những vấn đề hoặc kiến thức của lớp đó mà có thể dạy kiến thức của lớp dưới.
IV. TRÁCH NHIỆM CBGV TRONG TRƯỜNG
1. Hiệu trưởng:
Phụ trách chung, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng CM về công tác bồi dưỡng HSG phụ đạo học sinh yếu; kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các cá nhân có liên quan.
2. Phó Hiệu trưởng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG; phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG; duyệt kế hoạch bồi dưỡng và đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi các môn;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG và PĐHSY, phân công, thời khóa biểu;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy;
- Tham mưu với Hiệu trưởng quyết định đội tuyển học sinh giỏi trên cơ sở đề xuất của giáo viên bồi dưỡng;
- Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Chỉ đạo thư viện mua tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG.
3. Tổ trưởng chuyên môn:
- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo của bộ môn mình;
- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và đề cương chi tiết của bộ môn;
- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng và phụ đạo;
4. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng và phụ đạo.
Cập nhật sổ nhật kí theo dõi quá trình học tập của học sinh;
- Trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao.
- Cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà.
- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất,
- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà,
- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Phó Hiệu trưởng, hằng tháng nhận xét kết quả học tập của học sinh và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng đkịp thời chỉ đạo chuyên môn.
5. Cha mẹ học sinh và học sinh.
- Đối với cha mẹ học sinh: tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập.
- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, đổi môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình học tập; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi dưỡng.                                                       
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019-2020 của Trường THCS Vạn Phúc, đề nghị các tổ chuyên môn, GVBM triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.  
 
    Nơi nhận:
TTCM, GVBM (để thực hiện)    
Niêm yết thông báo;
- Lưu: VT,CM
HIỆU TRƯỞNG      Đỗ Minh Đức

 File đính kèm

VĂN BẢN MỚI

Số: 121/QĐ-THCSVP

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 114 | lượt tải:29

Số: 123/QĐ-THCS VP

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 122 | lượt tải:37

Số: 115/KH-THCS VP

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 113 | lượt tải:25

Số: 125/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 243 | lượt tải:42

Số: 124/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 646 | lượt tải:73
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,454
  • Tháng hiện tại52,539
  • Tổng lượt truy cập4,635,758
LIÊN HỆ

Trường THCS Vạn Phúc


Sổ điểm
Thời khóa biểu
Sổ liên lạc
Thủ tục hành chính
Sở GD
Phòng GD
Tuyển sinh
Dịch vụ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây